Profil - Gałek Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej