Profil - Gałuszyński Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej