Profil - Główka Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej