Profil - Golema Jakób

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej