Profil - Gonta Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej