Profil - Gorczyca Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej