Profil - Gorgoń Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej