Profil - Górny Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej