Profil - Grela Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej