Profil - Grodzki Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej