Profil - Gross Zdzisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej