Profil - Grzybowski Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej