Profil - Gutewicz Dyonizy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej