Profil - Guzik Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej