Profil - Grzeszczak B.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne