Profil - Gmiter Zofia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne