Profil - Gregorek Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne