Profil - Gącek Janina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej