Profil - Glinski

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej