Profil - Golitnowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne