Profil - Łazowski Mirosław 

Doświadczenie wojenne