Profil - Łobaczewski Janusz 

Doświadczenie wojenne