Profile - Łukowicz (ps. Lubiński Feliks) Feliks

Military Experience