Profil - LISZKA Ruth

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności