Profil - Łyszczek Walenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne