Profil - Łapiński Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne