Profil - Laszczyk Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne