Profil - Lencewicz Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne