Profil - Lipszyc Maurycy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne