Profil - Lachowski Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej