Profil - Langer Ludwik

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej