Profil - Laskowski Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej