Profil - Laskowski Izydor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej