Profil - Laskowski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej