Profil - Laszuk Emil

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej