Profil - Lebecki Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej