Profil - Lebiedziewicz Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej