Profil - Lebioda Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej