Profil - Lecznar Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej