Profil - Lepecki Bohdan Mieczysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej