Profil - Lesiński Henryk

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej