Profil - Leśniak Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej