Profil - Leśniewski Grzegorz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej