Profil - Lisik Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej