Profil - Lisowski Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej