Profil - Lisowski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej