Profil - Lisowski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej