Profil - Listopadzki Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej