Profil - Litwinowicz Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej