Profil - Lizakowski Szymon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej